Garantirano

ADVENT U ZLATNOM PRAGU – 3 dana autobusom

01.12. | 08.12. | 15.12. | od 850.00 kn

Garantirano

ADVENT U BEČU – 2 dana autobusom

02.12. | 09.12. | 16.12. | od 650.00 kn

Garantirano

ADVENT U BUDIMPEŠTI – 2 dana autobusom

02.12. | 09.12. | 16.12. | 23.12. | od 449.00 kn

ADVENT U PEČUHU - jednodnevni izlet

02.12. | 09.12. | 16.12. | od 220.00 kn

ADVENT U GRAZU - jednodnevni izlet

02.12. | 16.12. | od 220.00 kn

ADVENT U VENECIJI - jednodnevni izlet

02.12. | 09.12. | 16.12. | od 280.00 kn

GARDALAND - MAGIC WINTER - JEDNODNEVNI IZLET

09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12. | od 280.00 kn

Garantirano

LISABON - 4 DANA ZRAKOPLOVOM

01.12. | 15.12. | od 2690.00 kn

FM

PRAG - 3 dana autobusom

05.01. | 16.02. | 16.03. | 28.04. | 23.06. | 17.08. | 06.10. | od 699.00 kn

FM

BUDIMPEŠTA – 2 dana autobusom

06.01. | 27.01. | 10.02. | 17.02. | 03.03. | 24.03. | od 395.00 kn

FM

PEČUH - JEDNODNEVNI IZLET

06.01. | 13.01. | 03.02. | 24.02. | od 200.00 kn

FM

PRAG I ČEŠKI DVORCI - 4 dana autobusom

15.02. | 22.03. | od 1090.00 kn

FM

PADOVA, VERONA i VENECIJA - 2 dana autobusom

10.03. | 07.04. | 19.05. | 09.06. | 22.09. | 20.10. | od 550.00 kn