VRIJEDNOSNI VOUCHERI

Poštovani putnici, 

ovim putem Vas želimo obavijestiti da je 07.04.2020. uz objavu u Naradnim Novinama na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu koji se odnosi na već ugovorene turističke aranžmane i povezane putne aranžmane.

Promjene zakona su sljedeće: 

Ova izmjena odnosi se isključivo na raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu od strane putnika ili organizatora prije početka paket aranžmana u izvanrednim okolnostima pandemije koronavirusa, a koje su nastupile na odredištu putovanja ili njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket – aranžmana ili na prijevoz putnika na odredište (referirajući se na članak 37. stavke 6. i 7. i članak 38. stavaka 2. i 3. ZPUT-a). 
Izmjene zakona odnose se na neizvršene ugovore o putovanju u paket aranžmanu koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020. godine, a nisu/neće se realizirali uslijed izvanrednih okolnosti na odredištu. Uslijed nemogućnosti realizacije putovanja, putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu tek po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti.

Turističke agencije u ovoj situaciji umjesto povrata novca mogu nuditi vaučere. 

Ukoliko se putnik ipak odluči za povrat sredstava, organizator mora izvršiti povrat uplaćenih sredstva u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti. Vaučer izdan za neizvršeni ugovor o putovanju u paket aranžmanu pokriven je već ugovorenom jamčevinom za slučaj nesolventnosti i na njemu moraju biti navedeni podaci o jamčevini iz članka 50. stavka 5. ZPUT-a. 

Ostala otvorena pitanja u vezi izgleda, sadržaja i načina korištenja vaučera uredit će se pravilnikom koji će donijeti ministar turizma u roku 15 dana od stupanja izmjena zakona na snagu. 
Ove izmjene zakona ne odnose se na pravo putnika da raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu u bilo kojem trenutku prije početka paket aranžmana u redovnim okolnostima uz plaćanje primjerene naknade organizatoru, primjerice za kasnije termine putovanja za koja u ovom trenutku ne vrijede restrikcije ni izvanredne okolnosti. Izmjene zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu dostupne su na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_887.html  i vrijede od trenutka objave u Narodnim Novinama 07.04.2020.

Svim putnicima koji u Toptours agenciji imaju uplaćeno putovanje koje su trebali koristiti poslije 01.03.2020. a nisu mogli zbog ovih posebnih okolnosti biti će izdan vrijednosni voucher. Vrijednosni voucher ćemo vam poslati mailom nakon što od strane Ministarstva Turizma dobijemo  pravilnik i upute koje sve bitne informacije vrijednosni voucher mora sadržavati.ž

Hvala Vam na razumijevanju u ovim izvanrednim okolnostima - nadamo se da ćete vrlo skoro moći realizirati svoja planirana putovanja!

Srdačan pozdrav

Toptours