Internacionalizacija poslovanja

 

Cilj ovog projekta je ojačati vlastitu konkurentnost i zauzeti tržišni udio na ciljanim međunarodnim tržištima, sudjelujući na tamošnjim turističkim sajmovima. Sajmovi će služiti kao prodajni i marketinški kanal kojim će se lakše i kvalitetnije prezentirati svoje usluge i aranžmane potencijalnim kupcima i poslovnim partnerima. Realizacijom projektnog prijedloga Društvo će osnažiti i povećati sposobnost konkurentnog sudjelovanja na međunarodnim tržištima te pridonijeti povećanju prihoda od prodaje i izvoza te neto profitne marže, što će u konačnici rezultirati i povećanjem broja zaposlenih. Ciljane skupine obuhvaćene projektom su svi zaposlenici Društva, sadašnji i budući kupci, partneri, bliža i šira društvena zajednica.

 

Naziv projekta: Internacionalizacija poslovanja putem izlaganja na međunarodnim sajmovima za INŽENJERING-POLJAK d.o.o.;

KK.03.2.1.16.0395

Naziv korisnika: INŽENJERING-POLJAK d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 708.406,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 590.456,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1.06.2020. – 1.06.2022.

Kontakt osoba: Marina Marunić

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Inženjering-Poljak d.o.o.