Tečaj za turističke pratitelje

Želite raditi dinamičan i zanimljiv posao?

Komunikativni ste, volite putovati i upoznavati nove kulture? Postanite turistički pratitelj i promijenite svoj život!

Zagreb

Početak tečaja: 27.10. 2018.

 

Obzirom na trendove rasta hrvatskog turizma, i u želji za podizanjem kvalitete rada turističkih djelatnika, tečaj za pratitelje - voditelje putovanja održavamo u suradnji sa Veleučilištem Baltazar.

Vezano za promjene u Zakonu o pružanju usluga u turizmu, gdje se mjenjaju definicija i poslovi turističkog pratitelja – voditelja putovanja, a svjesni činjenice da je sam posao voditelja putovanja zahtjevan i odgovoran posao, odlučili smo prilagoditi nastavni plan i program zahtjevima modernog turista, kao i posebnim zahtjevima koji agencije postavljaju pred pratitelje – voditelje putovanja.

Samim time je i prilagođena satnica predavanja, a predavanja će se održavati na veleučilištu Baltazar, u učionicama koje su opremljene visokotehnološkom opremom za suvremeno pohađanje nastave.

 

Nastava će se i dalje održati s naglaskom na multidisciplinarni pristup i sa sljedećim predmetima:

 • Operativno tehnički poslovi pratitelja – voditelja putovanja
 • Psihologija putnika i načini ophođenja sa putnicima
 • Osnove turizma i turističkog zakonodavstva
 • Kultura govorenja i osnove komunikacije s putnikom
 • Osnove turističkog zemljopisa
 • Osnove hrvatske povijesti sa osvrtom na prezentaciju kulturno povijesnih spomenika i povijesti umjetnosti

 

Uz navedena predavanja – svaki polaznik tečaja dobiti će i zadatak pripreme seminara, dodatni zadatak za terensku nastavu - kao osnove za pripremu voditelja putovanja te zadatak iz izražavanja i kulture govorenja.

Tečaj će se održati uz promjenu satnice – 4 subote predavanja te 5. subota/vikend -  kao dvodnevna terenska nastava.

 

Cijena tečaja: 2.190 kn

 

ODRŽAVANJE TEČAJA – U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • 4 subote (od 9.00 do 15.00) – predavanja
 • 2 dnevna terenska nastava u Budimpešti
 • ispitni sat

 

Predavači su iskusni profesori, a uz to rade i kao turistički pratitelji,

 • uz predavanja svaki kandidat će odraditi i pokazne vježbe u predavaonici
 • pisanje seminarskog rada na zadanu temu o nekoj od destinacija
 • praktični dio ispita - terenska nastava u Budimpešti
 • izlazak na ispit
 • iskaznica pratitelja – voditelja putovanja

 

Minimalan broj prijavljenih polaznika: 20

Za prijavu na tečaj potrebno je popuniti prijavnicu i poslati je na naš e mail: info@toptours.com.hr

PRIJAVNICA